Garantie

GARANTIE

De wettelijke garantie is van toepassing.

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie.*

 

Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. 

Voor onze loints schoenen geldt ook de fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

 

Hieronder nog een uitleg over Garantie:

"Een product moet voldoen aan de eigenschappen die je als consument redelijkerwijze mag verwachten."

In Nederland blijft de verkoper niet slechts tijdens de garantie, maar in feite onbeperkt aansprakelijk, zolang dat tenminste redelijkerwijze kan worden verlangd.

Stel dat een product een gebruiksduurverwachting heeft van 10 jaar en na 7 jaar doet zich een gebrek voor, dan is de verkoper hierop volgens ons recht alsnog aan te spreken. Dit laatste is geregeld in artikel 17 van Boek 7 BW. Dat zegt dat degene die iets verkoopt (een artikel of een dienst) de plicht heeft een goed product te leveren.

Dit is het zogenaamde conformiteitbeginsel. Dit houdt in dat het product moet voldoen aan de verwachtingen die je als consument redelijkerwijze mag hebben. Zo mag je verwachten dat een wasmachine niet binnen drie jaar versleten lagers heeft.

De klant heeft dus ook rechten na (buiten) de garantietermijn. Maar; dit betekent niet dat het altijd volledig kosteloos moet. Ook de klant zal een deel van de kosten redelijkerwijs moeten dragen, perslot van rekening heeft het apparaat een tijd goed gefunctioneerd.

.Wettelijke garantie
U heeft wettelijk gezien recht op een deugdelijk product. De eerste zes maanden na aanschaf profiteert u bovendien van een verlichting van bewijslast.

Als het product binnen zes maanden na de aanschaf kapot gaat of een mankement vertoont, dan moet de verkoper aantonen dat dat door uw schuld gekomen is. Anders hebt u recht op herstel of vervanging van het product of, als dat niet mogelijk is, op teruggave van de aankoopprijs.

Verkopers- of fabrieksgarantie
Daarnaast kan de verkoper of de fabrikant u een speciale garantietermijn geven. Hij garandeert hiermee dat u een bepaalde periode goed gebruik zou kunnen maken van wat hij aan u heeft geleverd. Ook dan heeft u recht op herstel of vervanging of als dat onmogelijk is, teruggave van de aankoopprijs gedurende de hele garantietermijn.

Koopovereenkomst met de verkoper
Bij aanschaf van een product gaat u een koopovereenkomst aan met de verkoper. Die is degene die u een deugdelijk product moet leveren; hij mag u bij een slecht (ondeugdelijk) product niet doorverwijzen naar de fabrikant.

De verkoper moet zelf voor een oplossing zorgen. De verkoper kan op zijn beurt vervolgens wel zelf aankloppen bij de producent, maar daar hebt u als consument niets mee te doen.

Geen overeenkomst met de fabrikant
Met de fabrikant hebt u geen overeenkomst gesloten. Gaat u met uw ondeugdelijk product toch direct naar de fabrikant, dan is deze vrij om aan de garantie allerlei beperkingen te verbinden. U moet dan bijvoorbeeld arbeidsloon betalen als een product moet worden gerepareerd.

Fabrieks- of verkopersgarantie kunnen overigens nooit afbreuk doen aan uw rechten volgens de wet; die gelden altijd.

Economische levensduur / Gebruiksduurverwachting
Gaat een product kapot buiten de garantietermijn en u wilt dat de verkoper (een deel van) de reparatiekosten betaalt, dan moet u aan kunnen tonen dat er sprake is van vroegtijdige slijtage. Dus dat de slijtage tijdens de economische levensduur (gebruiksduurverwachting) van het product plaats heeft gevonden.

Europese wettelijke garantietermijn
Veel ondernemers en consumenten menen dat er een Europese wettelijke garantie bestaat van twee jaar. Dit is een misverstand.

Europese Richtlijn Koop en Garantie
In de Europese Richtlijn Koop en Garantie is weliswaar een wettelijke termijn van twee jaar opgenomen, maar dit is een vervaltermijn voor de aansprakelijkheid van de verkoper en geen garantietermijn.

De vervaltermijn houdt in dat de verkoper niet aansprakelijk is voor gebreken die zich pas na twee jaar openbaren. Dit betekent dat de consument met gebreken aan een duurzaam product na twee jaar niet meer bij de verkoper terecht kan.

De Nederlandse regelgeving
Volgens de Nederlandse regelgeving heeft de consument altijd recht op een deugdelijk product, ook na het verloop van twee jaar. Nederland biedt de consument dan ook een ruimere bescherming dan de Europese Richtlijn.

koksschoenmode.nl
WA button WA button